Wat is PMT?

Wat is Psychomotorische therapie?

Psychomotorische Therapie (PMT) is een behandelmethode voor mensen met psychische, emotionele en psychosociale klachten en problemen.
Voorbeelden van klachten zijn: opstandig/agressief gedrag,  faalangst, weinig zelf
vertrouwen, niet assertief en weerbaar voelen, moeite met sociale contacten,
prikkelbaarheid, spanningen, eetproblemen, depressie of burn-out. Lichamelijke klachten kunnen eveneens een psychische kant hebben, of een samenhang daarmee.

Het doel van PMT is het wegnemen of verminderen van klachten. Tijdens de behandeling worden  er sport, spel en lichaamsgerichte activiteiten gebruikt om inzicht te krijgen in uw problemen en het tot stand brengen van gedragsveranderingen om problemen  op te
lossen of om te helpen verminderen.
Tijdens de activiteiten gaat het om het ontwikkelen van vaardigheden, het experimenteren met gevoelens en ander gedrag door gebruik te maken van het bewegen. Bijvoorbeeld het omgaan met agressie, leren samenwerken/-spelen, leren ontspannen, leren om impulsen te beheersen en leren om je emoties te uiten.

Bij PMT gaat het vooral om het opdoen van ervaringen welke aansluiten bij het dagelijks leven van de cliënt. Naast de ervaringen binnen PMT zal de cliënt ook het geleerde in zijn dagelijks leven moeten gaan oefenen en toepassen.