Tijdstippen

Op welke dagen en welke tijdstippen een individuele behandelingen plaats zal vinden wordt samen met u en de therapeut van te voren besproken. Bij een groepsbehandeling  zullen de dagen en tijden al van te voren vast staan. Wanneer de dagen en tijden bekend zijn zullen deze met u besproken worden.