Prijzen en vergoedingen

Onderstaand vindt u een overzicht van de verschillende fases in de behandeling en de duur.

  Duur
  Oriëntatie gesprek   45 Minuten (gratis)
  Intake gesprek   30-45 Minuten
  Individuele sessie   45 Minuten
  Groepsaanbod   60 Minuten

Wanneer u verhinderd bent kunt u 24 uur van te voren kosteloos afmelden. Meldt u zich minder dan 24 uur van te voren af of meldt u zich niet af dan zullen de kosten (gedeeltelijk) in rekening worden gebracht.

Naast de kosten van de therapie sessies wordt er over heel de behandeling in totaal nog 2 uur berekend van € 65,- voor alle administratieve bijkomstigheden (voorbereidingen& dag rapportages, opstellen behandelplan, tussen en eindevaluatie).

De kosten van de therapie worden door verschillende zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar en de vorm van verzekering
(aanvullende pakketten). PMT valt onder alternatieve geneeswijze.  Klik op onderstaande link  om meer informatie te vinden over de zorgverzekeraars die PMT geheel of gedeeltelijk vergoeden.

http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie

Mijn advies is om ten alle tijden contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of die van uw zoon/dochter om de behandeling (deels) vergoed te kunnen krijgen. Daarbij is het belangrijk om te melden dat de therapeut is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en Nederlande federatie gezondheidszorg (NFG). Ook het Persoons Gebonden Budget (PGB) biedt in sommige gevallen mogelijkheden om de behandeling te vergoeden. Voor vragen over vergoedingen kunt u uiteraard ook contact opnemen.

Facturen worden aan het einde van de maand (digitaal) verstuurd naar de opdrachtgever (cliënt). Aan de hand van de maandelijkse facturen worden de afgenomen therapieën van de desbetreffende maand betaald.
Betaling van het factuurbedrag dient door de opdrachtgever overgemaakt te worden binnen tien dagen na de factuurdatum van de declaratie.

KvK nummer: 59794399
AGB-code:90-049262