Links

Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische therapie (NVPMT)

Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)

Marco Teljeur Fotografie, www.cofotografie.weebly.com

Logo en Meer, ontwerp van logo en huiststijl, www.logo-en-meer.nl

De facebook pagina van Pro Move: Pro Move Therapie | Facebook

 

Privacy policy beleid van Pro Move Therapie: privacy-policy-pdf

Algemene voorwaarden van Pro Move Therapie: algemene-voorwaarden-pdf

Bent u niet tevreden over uw hulpverlener en komen jullie er samen niet? Dan kunt u een klacht indienen  bij een vertrouwenspersoon van NFG