Sport en spel

Sport en spel is er voor kinderen die het lastig vinden om een keuze te maken welke sport ze willen doen of  voor kinderen die niet bij een sportvereniging kunnen of durven te
sporten. Redenen hiervoor kunnen zijn een vorm van autisme of omdat ze bang zijn dat ze niet mee kunnen komen met de anderen.

Het is de bedoeling dat deze kinderen in de toekomst wel aansluiting kunnen vinden bij een sportvereniging.

Er worden allerlei verschillende sporten aangeboden. Daarnaast wordt er van
verschillende thema’s gebruik gemaakt zoals: zelfvertrouwen, omgaan met winst en verlies en het verbeteren van de sociale vaardigheden.

De groep zal bestaan uit 6 tot 8 deelnemers.  Omdat de duur van de behandeling niet vast staat worden de kosten per keer berekent. De kosten zijn 20 euro per keer en duurt 60
minuten.